Giỏ hàng

Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng
  • Hạt điều thô Việt Nam là hạt điều chất lượng, chiếm lĩnh thị trường với diện tích 157.000ha, chiếm 45% diện tích đất nước. Bình Phước được coi là thủ phủ của cây điều nên Công Ty Phúc Thịnh luôn tuyển chọn thu mua nguyên liệu với chất lượng tốt nhất.
  • Số lượng thu mua nội địa đạt 10.000 tấn đến 20.000 tấn mỗi năm.
  • Diện tích sân phơi điều của Phúc Thịnh được liên tục mở rộng đáp ứng yêu cầu phơi điều khô vào tất cả mùa vụ. Tổng diện tích sân phơi hiện nay của công ty Phúc Thịnh 5 hecta, sẵn sàng có thể thu mua điều thô phơi khô với số lượng trên 200 tấn ngày.