Giỏ hàng

Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng
  • Nguồn nguyên liệu được nhập khẩu các nước có ngành điều phát triển với diện tích và sản lượng thô lớn như: Indonesia, Bờ biển ngà, Negieria, Ghana,Tanzania,Guinea, Bissau, Benni….
  • Công ty Phúc Thịnh có đội ngũ thu mua trực tiếp kiểm soát chất lượng tại các nước giúp công ty luôn chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến trong nhà máy.
  • Số lượng nhập khẩu hạt điều thô hàng năm là 20.000 tấn. Hệ thống kho chứa nguyên liệu rộng 10.000 mét vuông, được tồn trữ trên 20.000 tấn đảm bảo cho việc sản xuất liên tục của nhà máy Phúc Thịnh.