Giỏ hàng

Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng

Cashew for

                 ... cinema

Cashew for
                 ... food

Cashew for
                ... party

Cashew for
                 ... picnic

  • Công ty Phúc Thịnh chế biến điều nhân và chuyên cung cấp các loại hạt điều nhân phù hợp với điều kiện xuất khẩu đạt tiêu chuẩn HACCP.
  • Hiện nay thị trường xuất khẩu hạt điều nhân của Phúc Thịnh tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, Châu Âu: Anh Pháp Đức…, và các nước Châu Mỹ: Mỹ, Argentina….